بسم الله النور
گسترش فزاينده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون جامعه افقی است که ما از بیانات مقام معظم رهبری سرلوحه کارمان قرار دادیم و به آن افتخار میکنیم.

طراحی سایت بیشترین

طراحی سایت بیشترین طراحی سایت بیشترین طراحی سایت بیشترین طراحی سایت بیشترین

طراحی وب سایت بیشترین رسانه حزب الله گوگل پلاس می باشد. این سایت به منظور ارائه و بازنشر به صورت اتوماتیک پست ها از صفحه گوگل پلاس بیشترین که وظیفه بازنشر محبوب ترین پست های کاربران حزب اللهی گوگل پلاس را بر عهده دارد ایجاد گردیده که توسط رابط گیری از api گوگل اقدام به بازنشر پست ها می نماید.
مشاهده وب سایت