بسم الله النور
گسترش فزاينده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون جامعه افقی است که ما از بیانات مقام معظم رهبری سرلوحه کارمان قرار دادیم و به آن افتخار میکنیم.

طراحی سایت رمز عبور

طراحی سایت رمز عبور طراحی سایت رمز عبور طراحی سایت رمز عبور طراحی سایت رمز عبور طراحی سایت رمز عبور

طراحی وب سایت هفته نامه رمز عبور با امکانات خبرگزاری، آرشیو هفته نامه، نمایش محتوای هر شماره در صفحه جداگانه، امکان جینش مطالب در صفحه اول و اسلایدر به دلخواه، امکان انتخاب نمایش تمام محتوا یا تنها چکیده، امکان بزرگنمایی و کوچکنمایی قلم، امکان فروش نشریه و عضویت آنلاین، درج مطالب هر نویسنده به صورت مجزا، پروفایل کاربری و …
مشاهده وب سایت