بسم الله النور
گسترش فزاينده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون جامعه افقی است که ما از بیانات مقام معظم رهبری سرلوحه کارمان قرار دادیم و به آن افتخار میکنیم.

طراحی سایت موسسه طلوع

طراحی سایت موسسه طلوع طراحی سایت موسسه طلوع طراحی سایت موسسه طلوع طراحی سایت موسسه طلوع طراحی سایت موسسه طلوع

طراحی وب سایت جامع موسسه طلوع که به آموزش دوره های تخصصی می پردازد. این سایت امکانات جامعی برای یک موسسه آموزشگاهی را دارا است که از آن جمله میتوان به پروفایل دانشجویی، امکان ثبت نام به صورت آنلاین، امکان ثبت نام مجازی و حضوری، امکان تعریف کوپن تخفیف، پرداخت آنلاین، امکان استفاده از هر دوره به صورت مجازی، کتابخانه، امکان دریافت تکالیف، فرم های نظر سنجی، امکانات خبری و …
مشاهده وب سایت