بسم الله النور
گسترش فزاينده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون جامعه افقی است که ما از بیانات مقام معظم رهبری سرلوحه کارمان قرار دادیم و به آن افتخار میکنیم.

طراحی سایت پویش پیامی آورده اند

طراحی سایت پویش پیامی آورده اند طراحی سایت پویش پیامی آورده اند طراحی سایت پویش پیامی آورده اند طراحی سایت پویش پیامی آورده اند طراحی سایت پویش پیامی آورده اند طراحی سایت پویش پیامی آورده اند

طراحی وب سایت پویش پیامی آورده اند، با امکان ثبت نام آنلاین در پویش، دسته بندی جداگانه افراد شاخص، تقسیم بندی محتوایی متنوع ( عکس، فیلم، پوستر، تصویر و اخبار)، پخش فیلم و صوت و …
مشاهده وب سایت