بسم الله النور
گسترش فزاينده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون جامعه افقی است که ما از بیانات مقام معظم رهبری سرلوحه کارمان قرار دادیم و به آن افتخار میکنیم.

طراحی شبکه اجتماعی شجره

طراحی شبکه اجتماعی شجره طراحی شبکه اجتماعی شجره طراحی شبکه اجتماعی شجره طراحی شبکه اجتماعی شجره طراحی شبکه اجتماعی شجره

طراحی وب سایت شبکه اجتماعی خصوصی شجره با امکانات : عضو گیری خصوصی، مدیریت کامل شبکه، دوست گیری کاربری، ارسال پیغام خصوصی بین کاربران، امکان ایجاد گروه توسط کاربران، امکان ایجاد فروم تخصصی در هر گروه، امکانات خبری، پروفایلینگ کامل کاربران، تنظیمات آبشار، وال پست و …
مشاهده وب سایت