بسم الله النور
گسترش فزاينده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون جامعه افقی است که ما از بیانات مقام معظم رهبری سرلوحه کارمان قرار دادیم و به آن افتخار میکنیم.

طراحی وب سایت سرایا الخراسانی

طراحی وب سایت سرایا الخراسانی طراحی وب سایت سرایا الخراسانی طراحی وب سایت سرایا الخراسانی طراحی وب سایت سرایا الخراسانی طراحی وب سایت سرایا الخراسانی

طراحی وب سایت خبری سرایا الخراسانی با امکانات، خبری خبرگزاری حرفه ای، صفحه مجزا طراحی شده چند رسانه ای، سیستم آب و هوا، نمایش مجله ای مطالب، نمایش تایم لاینی مطالب، فرم تماس، پخش فیلم و صوت و …
مشاهده وب سایت