بسم الله النور
گسترش فزاينده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون جامعه افقی است که ما از بیانات مقام معظم رهبری سرلوحه کارمان قرار دادیم و به آن افتخار میکنیم.

طراحی وب سایت قرارگاه اعزام سخنران

طراحی وب سایت قرارگاه اعزام سخنران طراحی وب سایت قرارگاه اعزام سخنران طراحی وب سایت قرارگاه اعزام سخنران طراحی وب سایت قرارگاه اعزام سخنران طراحی وب سایت قرارگاه اعزام سخنران

طراحی وب سایت قرارگاه اعزام سخنران عمار با امکانات افزودن سخران، درج سخنرانی ها در پروفایل کاربران، درگاه پرداخت، سیستم خبری اطلاع رسانی، ثبت نام پروفایل، خرید صوت و …
عدم نمایش تا افتتاحیه رسمی