بسم الله النور
گسترش فزاينده‌ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بويژه شبكه‌ی جهانی اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، و لزوم سرمايه‌گذاری وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پيشرفت همه جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون جامعه افقی است که ما از بیانات مقام معظم رهبری سرلوحه کارمان قرار دادیم و به آن افتخار میکنیم.

طراحی وب سایت پیاده روی اربعین

طراحی وب سایت پیاده روی اربعین طراحی وب سایت پیاده روی اربعین طراحی وب سایت پیاده روی اربعین طراحی وب سایت پیاده روی اربعین

طراحی وب سایت پیاده روی اربعین جهت ارسال دریافت آثار سوگواره می باشد. امکانات این وب سایت شامل فرم ورود، فرم ثبت نام یکپارچه، گالری تصاویر، گالری فیلم، گالری مکتوب، فلش هدر ورودی و … می باشد.
مشاهده وب سایت