10 راهکار طراحی وب سایت برای جلب اعتماد کاربر – قسمت دوم

در قسمت اول 10 راهکار طراحی وب سایت برای جلب اعتماد کاربر چهار راهکار را بررسی کردیم،  1- به وعده های خود در طراحی سایت عمل کنید! ، 2- رعایت اصول سازگاری در طراحی سایت، 3- طراحی وب سایت تمیز باشد! ، …

نکته کلیدی در طراحی سایت به روز : استفاده از نوار کناری!

طراحی سایت های جدید به مقوله ای به نام نوار کناری یا همان ساید بار خودمان، توجه زیادی ندارند که هیچ، بعضاً اصلاً آن را در سایت لحاظ نیز نمی کنند. امروز میخواهیم در این خصوص از منظر زیبایی شناختی و کاربردی بودن آن از نظر کاربر بیشتر بحث و تبادل نظر نماییم.
جا انداختن یک وب سایت بدون نوار کناری شاید در نظر اول غیر ممکن به نظر برسد، اما بیاییم کمی بیشتر در خصوص این مورد بررسی کنیم و آن را به یک ابزار کاربردی در زمان مورد نیاز تبدیل نماییم و نه یک عادت همیشگی در طراحی سایت هایمان!

7 روند طراحی وب سایت که در سال 2014 خواهید دید | قسمت دوم

در این مطلب به ادامه مقاله 7 روند طراحی وب سایت که در سال 2014 خواهید دید می پردازیم. در مقاله گذشته 4 عامل را مورد بررسی قرار دادیم که عبارت بود از 1- کاهش استفاده از حالت استایل :hover در طراحی سایت 2- jQuery سهم خود را از بازار طراحی سایت از دست خواهد داد. 3- مرگ طراحی وب سایت مجزا برای تلفن های همراه 4- بازگشت المان های غنی به طراحی سایت در این مطلب 3 عامل دیگر را بررسی میکنیم.